27 01 2013

İSLAM İKTİSADI

İSLAM İKTİSADI |  görsel 1

İSLAM İKTİSADI Devamı

29 01 2011

HİÇ ŞÜPHESİZ BİZ HERŞEYİ KADER İLE YARATTIK. (Kamer Suresi,49)

   Alllahu teala kainatta ve ahirette herşeyi bir ölçü ile yarattığını buyurmaktadır. Ölçü olarak meali verilen ise kaderdir. Kader Allahın herşey için takdir ettiği ölçüdür. Kafirlere hakkettikleri azap verilirken Allahın takdir ettiği ölçüde ateşe sürülecektirler.Allah ''Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi,49)'' buyurmaktadır. Yani herşeyi belirli bir ölçüde yarattık anlamındadır. Bahsettiğimiz gibi kader kelimesine ölçü anlamında meal verilmektedir. Önceki ayetlerde ise kafirlerin cehenneme sürüleceklerinden, ateşlere atılacaklarından, sapıklık ve ateşler içinde olduklarından bahsetmektedir. Kafirlerin kendilerini sayıca ve kendi aralarında ve diğer kabileler ile yardımlaşma bakımından üstün görmeleri, fakat hezimete uğrayacakları ve kıyamet gününün kendileri için daha dehşetli olduğu anlatılmaktadır. Bu ayetlerde Allahu tealanın herşeyi bir ölçü ve denge ile yarattığını görmekteyiz. Allahu tealanın ölçüyü belirlediğini dengeyi belirlediğini, belirlediği ölçü ve dengeye göre sonucu karşılığını takdir ettiğini yarattığını görmekteyiz. 50. ayette gördüğümüz gibi ''Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)'' Allahu teala bu dengeyi ölçüyü bizim anlayacağımız şekilde bir göz kırpması ''gibi'' ifade etmiştir. Bu ölçü ve denge Bedir savaşında  görülmektedir. Kafirler ''miktar'' olarak müminlerden fazladır ve ayette belirtildiği gibi biz yardımlaşan bir topluluğuz demektedirler. Fakat takdir eden,yaratan, Allahu tealadır zaferi veren Allahtır.Sayıca çok az olan müslü... Devamı

03 01 2011

ASTROLOJİ

    Astroloji gök cisimlerinin üzerimizdeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Astroloji fal değildir, astrolojiyi fal sananlar astroloji adı altında falcılık yapan kişiler yüzünden bir anlamda da maalesef haklıdırlar.     Astroloji gelecekten haber vermez, sadece tahminler yürütmemize yarar. Gelecek gaybdır ve gaybıda Allahtan başkası bilemez. Astroloji bize şanslı ve şanssız günlerimizide göstermez, şans kaderle ilgili bir mevzudur ve yıldızlar kaderimizi belirlemez, yıldızlarda kaderin bir parçasıdır. Kader ayrıca detaylı bir konudur fakat kısaca Allahın yaratmasıyla takdir edip, ölçüp belirlemesiyle alakalıdır. Astroloji ve astronomi bizi hayretler içerisinde bırakan inanılmaz muhteşem bir dünyayının kapılarını bize açar. Astronomiyle ilgilenenler astrolojiyi saçmalık olarak görmüşler, astrolojiyle ilgilenenler astronomiyi içi boş bir uğraş gibi görmüşler. Ne astroloji bir saçmalıktır bunu iddia edenlere kendi hayatlarından  astrolojik örnekler vererek ıspatlayabiliriz, ne de astronomi kuru, boş bir uğraştır; astronomi olmadan astrolojiden faydalanamayız, astronomideki yeni keşifler astrolojiyi doğrudan ilgilendirebilmektedir. Peki madem astroloji gelecekten haber veremez, ne zaman ne yaparsak doğru olacağı konusunda örneğin şu tarihte evlenirsek evliliğiniz uzun sürecektir gibi bize tavsiyeler vermez o zaman astroloji ne işe yarar? Astroloji öncelikle yukarıda bahsettiğim gibi bize muazzam, muhteşem bir dünyanın kapılarını açar. Yıldızların, gezegenlerin bizim hayatımızla birlikte muhteşem bir düzende bulunduğunu, bizden bağımsız olmadıklarını, rastgele dizilmemiş ve rastgele dönmüyor olduklarını bize gösterir. Astrolojiyi iyi anlayabilmek için zodyakı iyi anlayabilmek gerekir. Zodyak bizim için temel bir formüld&... Devamı

24 12 2010

AŞURE GÜNÜ

Aşure günü arapçada on rakamı manasına gelen aşara kelimesinden türetilmiştir. Muharrem ayının 10.gününde Hz.Hüseyinin(r.a.) şehit edildiği yas günüdür. Muteber hadis kitaplarında bu günde geçen sevindirici olaylara rağmen ki bunlar birden çok ve bu peygamberlerin hayatlarındaki en  önemli ve sevindirici olaylar olmasına rağmen, Hz.Hüseyinin şehit edilmesi baktığımızda bayram gibi geçmesi gereken bu günü müslümanların yas gününe çevirmiştir. Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.Musa, Hz. İsa ve diğer önemli peygamberlerin çok önemli ve sevindirici hadiseler yaşadıkları bu günün Hz.Hüseyinin şehit edilmesiyle yas gününe dönüşmesi, Hz.Hüseyinin önemini, değerini, vazifesinin ulviyetini gösterir. Bu muhteşem olaylar bile onun şehit edilmesi üzerine yasa bürünür. Bahsettiğimiz olaylar küçümsenecek olaylar değildir. Hz.Ademin tevbesinin kabul edilmesi gibi. Bahsettiğimiz olaylar bu peygamberlerin hatta insanlığın en önemli hadiseleridir. Buradan peygamber efendimizin ve onun neslininin önemini görebiliriz. Bu bir devletin vatandaşlarının çok mutlu olduğu kendilerinin en büyük bayramlarını, en mesut günlerini kutladıkları bir günde devlet başkanının aniden vefat etmesi üzerine herkesin mutluluğunu kaybedip, hüzne boğulmasına, yas tutmaya başlamasına, bayramın aniden sona ermesine benzer. Hz.Hüseyinin şehit edilmesiyle bayram bitmiş yas başlamıştır.   Devamı

21 12 2010

DÜNYADA HIRSIZLIKLA DOLANDIRICILIKLA ZEVK-Ü SEFA İÇİNDE YAŞAYANL

Dünyadaki amellerimizin karşılığı, hiçbir adaletsizlik olmadan ahirette bize verilecektir. Dünyada; hırsızlıkla, dolandırıcılıkla zevk-ü sefa içinde yaşayanlar, ahirette cehennem azabını tadarken, dünyada helal kazancıyla fakirlik içinde yaşayanlar, cennette dünyalarla ölçülemeyecek nimetler içinde yaşarlar. Zaten Allahu Teala haram parayı bereketsiz, helal parayı bereketli kılar.  Haram yoldan elde edilen kazanç her yönden zarardır; hem bu dünyasını kaybeder Allahtan uzaklaşır, hem kazandığı para elinden gider bereketsizdir, hemde ahirette cehennem azabını tadar, her yönüyle zarardır. Devamı

28 11 2010

ŞEYTAN, ALLAHIN HALİS KULLARINA ZARAR VEREMEZ

   Şeytan, peygamber efendimizin(s.a.v) ''Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider'' hadisi şerifinde buyurduğu gibi, herkese herşeye herzaman musallat olamaz. Biz rabbimize sığınıp onun adıyla hareket ettiğimizde, Allahın şeytana onlar benim halis kullarımdır onlara zarar veremezsin dediği kullarından olduğumuzda, şeytan bize musallat olamaz, bu Allahı halis kuludur ben ona zarar veremem ne yaparsam yapayım onu Allah yolundan döndüremem der ve çeker gider. Şeytan yoldan çıkarabileceği kişilere musallat olur, yoldan çıkaramayacağı kişilere ümit görmediği kişilere musallat olmaz. Onların yerine Allahtan uzaklaşan günaha yönelen kişilere bulaşır ve onlara günaha batmalarında, günaha daha fazla saplanmalarında yardımcı olur. Sadece evimize meskenimize girerken değil hayatımızın her alanında Allahın adıyla hareket ettiğimizde şeytanı kendimizden uzak tutarız, şeytandan uzak olmak ta Allaha yakın olmak demektir.      Yine başka bir hadisi şerifte peygamber efendimiz(s.a.v.) ''besmele ile başlayanın günahları affolur'' buyurmaktadır. Yani hem şeytandan hem de onun sebep olduğu günahlarımızdan arınmaktayız. Tabiki hangi günahlarımızdan arınmaktayız, burda bahsedilen günahlarımız mesela kul hakkı değildir, Allah dilediği günahları bağışlar, affeder, kendisine yönelen bir kulunun günahlarını affetmesi Allahın sonsuz rahmetinin bir parçasıdır. Aynı şekilde benzer bir hadisi şerifte peygamber efendimiz(s.a.v.) ''Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur'' buyurmaktadır. Bu hadisi şerifte de aynı şekilde Allaha yönelerek, peygamber efendimizin(s.a.v) bize öğrettiği Allah rızasına uygun şekilde yemek yediğimizde, yüce rabbimiz bize merham... Devamı