26 06 2011

İSLAMDA ÇOKEŞLİLİK(NİSA/3)

2 – Ve yetimlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vererek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir günahtır.

3 - Eğer yetimlerle evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.

4 - Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer onlar gönül rızasıyla size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin.(Nisa/2-3-4)

ÇELİŞKİLİ ZANNEDİLEN HUSUSLAR:

Dört kadına kadar çok eşlilik ilkelliğini sürdürmesi, bu çok eşlilik hakkının sadece erkeklere verilmesi, Nikahlı dört kadından öte sınırsız sayıda cariye sahibi olmak.

DÖRT KADINA KADAR ÇOK EŞLİLİK:

Kuran-ı Kerim belirli bir döneme, belirli bir zamana veya belirli bir topluma  indirilmemiştir. Allahu Teala bütün zamanları bütün koşulları durumları kapsayacak hükümlerini bildirmiştir. Fakat sığ görüşlü kimseler takıntılarının peşinden giderler ve bazı durumları hikmetleri göremezler. Çok eşlilik bir ilkellik değildir, ilkel zamanlarda(Modern Zamanlardan önce anlamında düşünürsek) uygulanmıştır, ikisi farklı şeydir. Zorunluluk oluşturduğu takdirde(Ayette önce yetimlere adaletten daha sonra adalet sağlanabildiği takdirde eşlere adaletten bahsediliyor) yani adalet gerektirdiği takdirde yakın zamanlarda bile çok eşlilik bazı kimseler ve durumlar için zaruri hale gelmiştir. Bu durumlar savaş sonrası durumlardır(özellikle 2.Dünya Savaşı Sonrası düşünülebilir). Günümüzde erkek-kadın sayıları eşittir fakat savaş sonrasında kadın-erkek sayılarında ciddi bir fark olabilir, bu fark ciddi toplumsal sorunlara yol açabilir. Bununla birlikte çok eşlilik istisnai bir durumdur, adalet ile ilgili şartların oluşmasını gerektirir esas olan tek eşliliktir.

Günümüzde bazılarının adaletsiz bir şekilde bunu uygulamaya çalışmaları Kuranı bağlamaz kendi hatalarıdır, haşa Allah’ın Kitabında eksiklik yoktur konu açık bir şekilde yukarıdaki ayetlerde gördüğümüz gibi açıklanmıştır.

ÇOK EŞLİLİK HAKKININ SADECE ERKEKLERE VERİLMESİ:

Bunu ortaya atanların bunu neden garip buldukları pek anlaşılmıyor. Bunu ortaya atanların bunda ayrı bir temennisi, bir hayali mi var acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Tabiki de bu hak sadece erkeklere verilecek, savaşlar sonunda sayıları eksilenler erkekler, ayrıca günümüzde DNA Testi yapılabilir belki ama hükmün genel olduğunu unutmayalım çocuğun babasının kim olduğu nasıl bilinecek, bunun gibi pekçok sebep daha sayılabilir ama konunun gereksiz olduğunu düşündüğüm için daha fazla saymaya gerek duymuyorum.

NİKAHLI DÖRT KADINDAN ÖTE SINIRSIZ SAYIDA CARİYE SAHİBİ OLMAK:

Cariyelik günümüzde yoktur, olmaması da gerekir; İslam köleliği aniden kaldırmak yerine kaldırılmasını teşvik ederek ve biranda kaldırılmasının getireceği zararları engellemiştir ve bu geçici süreyi gerekli haklara bağlamıştır, böylece aşama aşama kölelik sisteminin kaldırılması sözkonusudur.

 

Burada kadın haklarına ve yetim haklarına büyük bir önem verilmektedir. Yetimlerle evlenmek veya diğer kadınlarla evlenmek, şartlar gerektiriyorsa çokeşlilik, şartlara bağlanmıştır. Yani aslında zaruri durumlar sözkonusudur, keyfe ve zevke dönük bir hüküm değildir. Allahu Teala erkeklerin lehine kadınların aleyhine bir hüküm indirmez ikisininde lehine hüküm indirir.

Allahın hükümleri geneldir ve her şartta her toplumda ve her zamanda uygulanabilir. Kuran-ı Kerim sadece bir döneme inmediğine göre bu gibi hususların Allah’ın Kitabında açıklanması hatta günümüzde bile uygulanabilirlik bulabilme ihtimalinin olması Allah’ın Hikmetinin gereğidir.

İlkellik sığ düşünmektir yeni, değişebilecek şartları görememektir. Çünkü ilkel ilk demektir, bir yapının başlangıcı, ilk adımı gibi düşünülebilir, böyle bir durumda iddialı olunmamalılıdır(uzmanlık eğitimini henüz almamış bir tıp öğrencisinin bir uzmanlığı ilgilendiren bir tedavide tek başına yetkili olamaması gibi) ilkellik esas olarak budur tamamlanmamışlık, yeni başlamışlıktır(henüz mesleğini seçmemiş bir öğrenci gibi). Burada bahsettiğimiz bütün hususlar ise mükemmel bir şekilde tamamlanmış bir sistemdir. Bu durumda ilkellik bu sistemi anlayamamaktır.

76
0
0
Yorum Yaz