16 02 2011

ASTROLOJİ-2

   Gezegen etkilerini incelediğimiz zaman anlaşılabilir bir mantığa oturmaktadır. Güneş ve ayın dünyamız üzerindeki somut etkileri, diğer gezegenlerin üzerimizdeki etkilerini anlayabilmek için örnek olarak verilebilir. Fakat ev sistemleri ve arap noktaları gibi konular daha farklı bir mantık çerçevesine oturmalıdır.

  Hint astrolojisi farklı olmakla birlikte modern astrolojide koç burcu ilkbaharın başlangıcıyla başlar, her sene ilkbahar başlangıcı(kuzey yarımküreye göre) geriye doğru gitmektedir örneğin M.Ö.2000 yılında 8 Nisan tarihini göstermektedir. Modern astroloji;  Güneşin, Dünyamız üzerindeki somut etkilerinden birisini ;ilkbahar başlangıcını esas alarak burç sıralamasını başlatmaktadır. Koç burcu ilkbaharın başlangıcıdır, yengeç burcu yaz mevsiminin başlangıcıdır. Takımyıldızlar ise Dünyadan bakıldığındaki görüntüleri belirli cisimlere benzetilerek isimlendirilmiştir .  Vedik astroloji  o zaman çizilen yani şekillere benzetilen takımyıldızları kullanmaktadır. Modern astroloji ise çizilen takımyıldızlarının şekillerini değil mevsimleri, güneşin somut hareketlerini dikkate almaktadır. Tabiki bu takımyıldızların içerisindeki yıldızların dikkate alınmayacağı anlamına gelmemektedir. Yıldızlarda dikkate alınmaktadır , örneğin bir gezegenin belirli bir yıldız üzerindeki transiti dikkate alınabilir yani dünyamızdan bakıldığında gezegen ile yıldız birarada görünebilir, bunun etkileri incelenebilir.

   Sadece Dünyada değil kainatta hiçbirşey birbirinden bağımsız değildir.  Kainat insan için yaratılmıştır, gezegenlerin rastgele döndüğünü yıldızların rastgele gökyüzüne dağıldığını Allahın kainatı yaratmasındaki muhteşem hikmetlerini bilen birisi söyleyemez. Günde 5 vakit ‘’İyyake n’abudu’’ derken biz ,melekleri, cinleri kainattaki canlı cansız herşeyi; bir imamın arkasındaki cemaati temsil ettiği gibi temsil etmekteyiz, kainatta hiçbirşey rastgele değildir, bizim bilgimiz yetersiz kaldığı için bir anlam veremediğimiz için bize rastgele gözükebilir, karışık bir matematik işlemine bakan matematik bilgisi hiç olmayan birisi rastgele rakamların biraraya geldiğini düşünebilir; ama matematik bilen birisi o işlemdeki mükemmel düzeni görebilir. Aynı şekilde herşeyi hakkıyla bilen rabbimiz herşeyi bilgisiyle mükemmel bir şekilde, ahenkte, düzende,sanatta yaratmaktadır; bizim bilgimiz yetersiz kalabilir anlamayabiliriz, bunun içinde bize akıl vermiştirki araştıralım ve Allahın kainatın görebildiğimiz kadarını, ulaşabildiğimiz kadarını nasıl muhteşem yarattığını görelim.

     Kuzey yarımküre için ilkbaharın başlamasıyla koç burcunun başladığını söyledik, yani 21 mart ekinoksu gününde güneşin Dünyadan bakıldığında göründüğü konumdan Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda yine geleceği aynı konum arasındaki mesafe 12 eşit parçaya bölünmektedir, bu 12 eşit parçayı da burçlarla isimlendirmekteyiz. Neden 13 parçaya yada 15 parçaya bölünmemişte 12 parçaya bölünmüş denilebilir. Bunu da 4 Mevsim ile; öncülük,sabitlik, değişkenlik gibi hususlarla açıklayabiliriz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi yani kendisinin hareket etmesi sonucu oluşturduğumuz 12 burç içerisinde, diğer gezegenlerin hem kendi hareketlerine hemde Dünyanın hareketine bağlı olarak yerleştiğini görüyoruz;  dolayısıyla Dünyanın kendi hareketi merkeze yerleşmektedir, burçların oluşması da gezegenlerin burçlara yerleşmesi de Dünyanın hareketine bağlı olarak olmaktadır.Bu sebeple bu yerleşimler doğrudan bizi etkilemektedir. 

        Baktığımızda gezegenlerin ışıkları nasıl sürekli değişen konumlarından bize geliyorsa etkileri de gelmektedir. Güneşin somut etkilerine göre irademizle nasıl hareket ediyorsak, gezegenlerin etkileriyle de irademizle hareket etmekteyiz.  Yaz mevsimine girildiğinde bir çiftçinin mevsime uygun olan sebzelerden birisini seçerek ekmesi veya hiç ekmemesi gibi. Burda Güneşin yaz mevsimine (yengeç burcuna) girmesiyle oluşturduğu etkiyi görmekteyiz. Aynı şekilde gezegenlerin burçlara girmesiylede Dünyamız üzerinde, kişiler üzerinde etkiler oluşmaktadır ve bu etkiler doğrultusunda irademizle kararlar almaktayız. Kaderi güneş veya yıldızlar belirlememektedir; Güneşi, yıldızları, insanı, bütün kainatı yaratan Allahu teala belirlemektedir, yaratmaktadır. Şansı da Güneş veya yıldızlar belirlememektedir örnekte gördüğümüz gibi tarlanın iyi ürün verip vermeyeceğini, çiftçinin o gün şanslı olup olmadığını güneşin hangi burcun hangi derecesinde olduğu belirlemez, bazıları evet etkiler diyerek desteksiz iddialar ortaya atabilirler ama ıspatlayamazlar çünkü bereketi güneş değil güneşinde, çiftçininde, tarlanında, toprağında, ürününde yaratıcısı olan Allah verir. Bunuda binlerce defa ıspatlayabiliriz buda bizim gücümüz bu kadarına yetebileceği için yoksa ilk insanlardan bu yana sayısız defa ıspatlanmıştır zaten.

    Doğum anımızda gökyüzünün konumuda yine burçlarda olduğu gibi 12 parçaya bölünmektedir,  ve değişik ev sistemleri içerisinden astrolog tarafından seçilen uygun ev sistemi içerisine yerleşmektedir. Ev sistemleri bir başka yazının konusu  olmakla birlikte kısaca ev sistemlerininde rastgele değil belirli hesaplamalarla, somut, bilimsel hesaplamalarla oluşturulduğunu hatırlatalım. Buraya kadar yazdıklarımızın mantığı hep somut şeyler üzerine kuruldu; mistik,gizemli açıklamalar içerisine girmedik. Halen anlaşılamayan tarafları mutlaka vardır, Allah daha iyi bilir, biz sadece Allahın bize öğrettiklerini biliriz.

Dediler ki: "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin".(Bakara-32)

 

122
0
0
Yorum Yaz